Welkom

De laatste jaren wordt het drinken van cola voor het verhelpen van voedselbrok obstructie van de slokdarm door zowel patiënten als zorg professionals gebruikt als behandeling. Wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit en veiligheid van deze behandeling is echter onvoldoende beschikbaar en deze behandeling wordt daarom niet genoemd in de huidige (inter)nationale richtlijnen.

De Cola Trial is de eerste prospectieve gerandomiseerde studie naar de effectiviteit.

Vraagstelling

Is cola een effectieve behandeling bij volledige voedselimpactie?

Hypothese

Cola kan in 50% van de gevallen zorgen voor passage van de voedsel brok bij patiënten die zich presenteren met voedsel impactie met complete obstructie van de oesophagus.

Onderzoeksopzet

Multicenter gerandomiseerde klinische trial

Onderzoekspopulatie

Volwassen patiënten die zich op de Spoedeisende hulp presenteren met complete oesophageale obstructie door voedsel impactie.

Interventie

Drinken van cola, maximaal acht slokken van 25cc (200 cc)

Controlegroep

Expectatief beleid in afwachting op gastroscopie (behandeling volgens de huidige richtlijnen)

Primaire uitkomstmaten

Verbetering van de obstruerende oesophageale voedsel impactie, gedefinieerd als complete of partiele passage:

 • Complete passage:
  • Het compleet verdwijnen van de klachten EN
  • De mogelijkheid om speeksel door te slikken
 • Partiele passage
  • Vermindering van de symptomen, echter niet compleet verdwenen EN
  • De mogelijkheid om speeksel door te slikken.

Secundaire uitkomstmaten

 • Complicaties van de interventie:
  • oesophageale perforatie 
  • laceratie van de mucosa 
  • bloeding
  • aspiratie
  • elke andere complicatie die behandeling behoeft of leidt tot een verlengd spoedeisende hulp verblijf of opname.

Potentiële voordelen indien cola effectief blijkt te zijn

 • Cola is wereldwijd overal en betaalbaar verkrijgbaar.
 • De behandeling kan door middel van telefonisch advies door zorgverlener thuis plaatsvinden, waardoor kortere duur van de klachten gezien de snelle start van de behandeling (Het belang hiervan neemt toe naarmate de afstand tot een medische faciliteit groter is (internationaal van nog groter belang)
 • Endoscopie (huidige richtlijn) hoeft niet meer met spoed te worden uitgevoerd bij een succesvolle behandeling met cola waardoor het risico van de procedure (aspiratie) verkleind wordt.
 • Patiënten met een bekende slokdarmvernauwing kunnen bij een obstructie zelf de behandeling initiëren.
 • Doordat de behandeling onderdeel kan worden van de richtlijnen wordt de plaats van deze behandeling en het vervolgbeleid duidelijk voor medische professionals. Bijvoorbeeld de noodzaak tot een electieve diagnostische endoscopie ter evaluatie van de oorzaak van de obstructie.