Stappenplan

Includeren: 
 1. Objectiveer voedselimpactie d.m.v. de inclusie criteria.
 2. Geef de patiënt uitleg, laat de patiënt de informatiebrief lezen en neem consent af. (Zowel jij, als de patiënt moet 2x het toestemmingsformulier tekenen)
 3. Randomiseer in Castor
Randomiseren: 
 1. Ga naar www.castoredc.com
 2. Log in rechts boven in het scherm
 3. Ga naar de Cola Trial
 4. Maak een nieuwe record aan:  ‘+ New Record’ in je eigen ziekenhuis en beantwoordt de inclusie criteria
 5. Als de patiënt voldoet aan de inclusie criteria, verschijnt onderaan de vraag: ‘Can this patient be randomized?’ Klik op ‘yes’. Vanaf nu kan de patiënt gerandomiseerd worden.
 6. Om te randomiseren klik je hierna links boven in het scherm op ‘randomization’ en volg de instructies. 

Patiënt is nu gerandomiseerd. NB: Je hoeft de overige vragenlijsten in Castor niet in te vullen. 

Noteer het ‘record number’ op de vragenlijst!

Controle groep?

> Vul de papieren algemene vragenlijst + controlegroep vragenlijst in (bijgevoegd in mapje). De patiënt mag geen cola drinken. 

Interventie groep? 

> Vul de papieren algemene vragenlijst + interventiegroep vragenlijst in. Laat de patiënt cola drinken volgens het protocol beschreven op de interventie vragenlijst (bijgevoegd in mapje).

Terug in het ‘cola trial bakje’:
 • Het ondertekende toestemmingsformulier door patiënt EN door includerend arts.
 • De ingevulde ‘algemene vragenlijst’ en ‘controle’ danwel ‘interventie groep’ vragenlijst

Lukt het niet om te randomiseren? Controleer of de patiënt wel echt voldoet aan de inclusie criteria. Randomiseren in het programma is alleen mogelijk als de patiënt voldoet.